Uncategorized · November 19, 2021

การส่งออกเพิ่มขึ้น 17% ต่อปีในเดือนต.ค.

การส่งออกของไทยในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 17.35% จากปีปฏิทินก่อนหน้า แม้ว่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 34.64% ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันพฤหัสบดี

การส่งออกมีมูลค่า 22.74 พันล้านดอลลาร์และการนำเข้ามีมูลค่า 23.11 ดอลลาร์ พันล้าน ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 370 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขยืนยัน กระทรวงจะจัดให้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางการค้าภายใน 7 วันข้างหน้า.

อ่านต่อ