Uncategorized · September 7, 2021

คปภ.ยันจ่ายโควิดทันแน่นอน

คปภ. ดำเนินการชำระเงินโควิดตามกำหนดเวลา

Around 500 people gather in front of The One Insurance Plc on Monday to push for speedier claims reimbursement for Covid-19 insurance. ARNUN CHOLMAHATRAKOOLAround 500 people gather in front of The One Insurance Plc on Monday to push for speedier claims reimbursement for Covid-19 insurance. ARNUN CHOLMAHATRAKOOL Around 500 people gather in front of The One Insurance Plc on Monday to push for speedier claims reimbursement for Covid-19 insurance. ARNUN CHOLMAHATRAKOOL
ประชาชนประมาณ 500 คนรวมตัวกันที่ทางเข้า The 1 Insurance Plc on วันจันทร์ กดดันให้เบิกงบคืนประกันโควิด-19 ได้เร็วกว่า. อรนันท์ ชลมหาตระกูล

ธุรกิจค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาตรการเร่งรัดวิธีการตามสัญญาสำหรับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 หลังมีการบันทึกการชำระเงินล่าช้า.คปภ.พอใจเมื่อวันที่ 31 ส.ค. สอบการบังคับใช้และดำเนินคดีกับบริษัทประกันที่จงใจจ่ายเงินประกันโควิด-19 ให้ล่าช้าไปตลอดช่วงการระบาดใหญ่ การดำเนินการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เพื่อกำกับดูแลกระบวนการสัญญาของบริษัทคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันลูกค้า เช่น การประเมินในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของบริษัท บุคคลที่ยื่นต่อ OIC และบริษัทกรมธรรม์ในทันที , เพื่อเร่งรัดสัญญาระบบการชำระเงิน. นอกจากนี้ คปภ. ได้ออกคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน 4 กลุ่ม เพื่อช่วยติดตามและประเมินความผิดปกติของขั้นตอนการรายงานข่าวในสถานการณ์พิพาท ทีมงานยังสามารถช่วยคลี่คลายข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างบริษัทและผู้ถือกรมธรรม์ที่อาจทำให้การชำระเงินค่าสินไหมทดแทนล่าช้า.คปภ.จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อ นายสุทธิพร ทวีชัยการ เลขาธิการกล่าวถึง ทันทีที่ออกมาตรการ ท่านกล่าวถึงระยะต่อไปเป็นการเจรจากับตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สังกัดศูนย์การแพทย์ส่วนบุคคล สถานที่ทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อ คนไทย สมาคมประกันและกรมธรรม์ประกันภัยไทย.กำหนดให้มีการประชุมวันที่ 12 ก.ย. เพื่อรวบรวมมุมมองจากธุรกิจที่เหมาะสม และกำหนดหลักเกณฑ์การรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากบริษัทที่รายงาน.OIC ยืนยันว่าผู้ประกันตนที่อยู่ต่ำกว่าการควบคุมดูแลยังคงมีสุขภาพทางการเงินและความเหมาะสมที่เหนือกว่าด้วยเงินสำรองที่เพียงพอซึ่งเกินความจำเป็นที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียจากสัญญาประกัน Covid-19 ที่เพิ่มขึ้น.นายสุทธิพร กล่าวว่า คปภ. ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำนวน 1,671 ฉบับจากผู้ถือกรมธรรม์ทั่วประเทศในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1,305 ฉบับในปี 2563 ความคับข้องใจส่วนใหญ่จบลงด้วยการจ่ายเงินก้อนที่ล่าช้า เขาอธิบายว่าบริษัทประกันได้อธิบายกับ OIC ว่าพวกเขาไม่ได้จงใจชะลอการชำระเงิน จากข้อมูลของผู้ประกันตน ความล่าช้านั้นเกิดจากสัญญาที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อบางบริษัทรายงานว่ามีผู้ถือกรมธรรม์มากกว่าหนึ่ง,000 รายยื่นคำร้อง COVID-19 ทุกวันทำการ.เพื่อเร่งดำเนินการ คปภ. สอบปากคำธุรกิจกรมธรรม์ประกันภัย 100 เรื่องขึ้นไปต่อวัน จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามสัญญา Covid-19 อย่างแม่นยำ ตรวจสอบหลักฐานให้เสร็จภายใน 3 วัน และชำระคืนภายใน 15 ครั้งหลังเช็ค เสร็จสิ้น.บริษัทยังต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบหากหลักฐานไม่ครบถ้วนและชำระเงินภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.หากมีปัญหาในการตีความเงื่อนไข บริษัทต้องส่งเรื่องให้ คปภ. ภายใน 7 วัน และรายงานการพัฒนาทุกๆ 15 วัน.“คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรกรมธรรม์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบยืนยันข้อตกลงและเสนอไฟล์สำหรับ OIC เพื่อจัดการกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว” นายสุทธิพรกล่าว ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีปัญหากับ บมจ. เอ ซิงเกิ้ล ประกันภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นแผนประกันทรัพย์สิน และ วิสาหกิจครอบคลุมอาคเนย์ประกันภัย หลังบริษัทล้มเหลวในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เรียกร้องประกันโควิด-19 ตามกำหนด กรมธรรม์ประกันภัยอาคเนย์แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับวิธีการแจ้งยืนยันและยืนยันว่าจะชดเชยตามสัญญาทั้งหมด. วิริยะประกันภัยรายงานว่าได้รับใบแจ้งยอดกรมธรรม์มากกว่า 1,000 ฉบับต่อวัน ส่งผลให้เทคนิคค่อยๆ วิริยะห์กล่าวว่าได้แก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนพนักงานและให้ผู้มีแนวโน้มจะยื่นคำร้องที่แผนกใดก็ได้.

เรียกดูเพิ่มเติม