Uncategorized · August 23, 2021

หลักรายได้เก่าปฏิเสธการประกันตัว

อดีตหัวหน้าสำนักงานรายได้ปฏิเสธการประกันตัว

ปล่อย : 23 ส.ค. 2564 เวลา 18:34 น.

แฟ้มภาพ อธิบดีกรมรายได้ในขณะนั้น สาธิต รังคสิริ ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 (Bangkok Publish image)

อดีตอธิบดีกรมสรรพากร สาธิต รังคสิริ 7 วันสุดท้าย ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ฐานฉ้อโกงขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวเมื่อวันจันทร์

ห้องพิจารณาคดีอาญากลางคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อวันจันทร์ ปฏิเสธคำขอให้ประกันตัวของสาธิตและผู้สมรู้ร่วมคิด ศุภกิจ หรือ ศิริพงษ์ ริยาการ อดีตหัวหน้าสำนักงานเขต 22 (บางรัก) อ้างความเสี่ยงเที่ยวบิน.

สาธิตขอให้ปล่อยประกันมูลค่า 800,000 บาท ขณะที่สรรพกิจตั้งประกันมูลค่า 1.8 ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ศาลพิพากษาลงโทษ สาธิต ศุภกิจ และประสิทธิ์ อัญญาโชติ รับผิดชอบในการปลอมแปลงคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกค่าเสียหายให้กรมกำไรรวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท

ตามคำพิพากษาศาลฎีกา สาธิต และ ศุภกิจ สมคบคิดกันทุจริตและประพฤติผิดในหน้าที่รับผิดชอบ โดยปกปิดการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จให้กับบริษัท 25 แห่งที่ไม่เหมาะสมกับตน ส่งผลให้มีการปรับลดสภาพจากปี 2555-2556 ให้เหลือ 3.09 พันล้านบาท

ห้องพิจารณาคดีพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งสอง

ใบปะหน้าของศาลยังให้โทษจำคุก 6 นาน 8 เดือนแก่ประสิทธิ์ที่ได้รับเงินภาษีคืน และต่อมาได้แบ่งปันกับสาธิตและศุภกิจ

ห้องพิจารณาคดีพ้นผิดจำเลยที่สี่ กิตติศักดิ์ อัญโชติ ซึ่งเป็นบุตรของประสิทธิ์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ถูกศาลขอให้คืน 3.09 พันล้านบาท ถึงจุดที่.

คุณชอบเนื้อหาในบทความนี้หรือไม่?

ดูอีกมากมาย